Lokaler

Der er adgang til Kilden fra begge sider af huset. Når man kommer ind mødes man af informationsskranken. Her fås generel information om brug af Kildens mange muligheder, f.eks. biblioteksbetjening, billetsalg, booking af PC/printer/scanner, og det er også muligt at få hjælp til Borger.dk.

Man kan nyde en kop kaffe m.v., mens man læser avisen eller nogle af de mange tidsskrifter, der forefindes på biblioteket. I dagtimerne er ”Café Kilden” åben, men der også kold- og varmdriksautomater i huset.

Foyeren fungerer som forbindelsesrum til både biblioteket og de øvrige lokaler og er indrettet til udstillinger m.m. Der er opsat galleriskinner og spots på alle vægafsnit. Garderobe og publikumstoiletter findes i forbindelse med Foyeren.

Der er normalt fri og offentlig adgang i Kildens åbningstid, samt når der er arrangementer og aktiviteter med offentlig adgang.

Tag en rundtur i Kilden